Đông Cứng Sơn Kính

Đông cứng dùng để pha sơn trên bề mặt kính.  Có tác dụng làm khô, cứng bề mặt của sơn kính, có thể dùng cho các loại sơn khác.